DE

Impressum

Healingoils B.V.
Dokter Kniplaan 61
3151MA Hoek van Holland

e-mail: info [at] healingoils.nl


Opmerking
Dit is geen officiële website van doTERRA, maar de persoonlijke website van Thorsten Weiss. Hij is een onafhankelijke productconsultant bij doTERRA.


Medische disclaimer
De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie verleend door daarvoor opgeleide (medische) professionals en/of zorgverleners zoals (huis)artsen, specialisten, spoedeisende hulp, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten.

De informatie op deze website of het gebruik ervan kan worden beschouwd als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatie en is niet bedoeld als hulpmiddel bij (zelf)diagnose.

De informatie is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op een individuele persoon of een bepaalde medische situatie, bijvoorbeeld de bezoeker van de website of een persoon in zijn/haar omgeving.

Dit betekent dat bezoekers geen diagnostische of therapeutische waarde aan de informatie kunnen toekennen voor hun eigen medische situatie of die van andere personen. In geval van ziekte, aandoening, behandeling of onderzoek is de informatie alleen bedoeld als ondersteuning.

De informatie op deze website kan in bepaalde gevallen dienen ter ondersteuning van het contact tussen de bezoeker (of zijn/haar familieleden of andere naasten) en zijn/haar therapeut, behandelend arts of andere zorgverlener en het advies dat hij/zij van laatstgenoemde krijgt.
Bezoekers wordt geadviseerd om medische vragen, klachten of symptomen tijdig te melden bij de behandelend arts of andere zorgverlener om professioneel onderzoek, diagnose en, indien nodig, medische zorg te ontvangen.

Bezoekers wordt geadviseerd om nooit te aarzelen om tijdig professionele hulp in te roepen of om reeds ontvangen medische adviezen op basis van (online) informatie naast zich neer te leggen. In geval van acute medische klachten of psychische problemen en als de klachten of symptomen verergeren, wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met de huisarts of een alarmnummer.

De informatie over zelfbehandeling is geen persoonlijk advies. 
In sommige gevallen bevat de informatie zelfbehandelingsadviezen. Dit advies is geen direct medisch advies en heeft in geen geval specifiek betrekking op de individuele medische situatie van de bezoeker of de persoon voor wie zij informatie zoeken op deze website.
De zelfbehandelingsadviezen moeten worden gezien als algemene richtlijnen die van toepassing zijn op niet-ernstige, veel voorkomende en alledaagse klachten.
Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen optreden, is het belangrijk dat bezoekers professionele medische hulp inroepen als ze twijfelen of als hun klachten aanhouden of toenemen.

Hoewel dit informatie is over het gebruik van supplementen voor zelfbehandeling, is het op geen enkele wijze een medisch advies of informatie die specifiek is voor de individuele medische situatie van de bezoeker of degene voor wie men informatie zoekt op deze website.

Aangezien noch Healingoils B.V. noch Thorsten Weiss, hetzij direct, bijvoorbeeld per telefoon of e-mail of indirect, medisch advies aanbiedt dat bedoeld is ter vervanging van professioneel medisch advies, zullen e-mails van bezoekers met betrekking tot vragen of verzoeken over bijvoorbeeld medische of psychologische klachten, de keuze van behandeling of de resultaten van bepaalde medische behandelingen niet worden beantwoord.

Het gebruik of de toepassing of het toestaan van het gebruik van informatie van Healingoils B/V. of Thorsten Weiss door bezoekers is uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid en risico.

Healingoils B.V. en Thorsten Weiss en hun informatieleveranciers sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of de toepassing van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via deze website of andere websites of bronnen waarnaar wordt verwezen door Healingoils B.V. of Thorsten Weiss, om welke reden dan ook.